Martinus Pannerden BV

Martinus Pannerden B.V. is ontstaan vanuit werkgroep herbestemming Martinuskerk en heeft tot doel om samen met de Stichting Martinus Pannerden de leefbaarheid in ons prachtige dorp te behouden en mogelijk te verbeteren.

Wij dragen zorg voor eigendom, beheer en herbestemming van de Martinuskerk en locatie van de huidige pastorie.

De stichting draagt zorg voor activiteiten en vieringen in onze Martinuskerk.

Samen werken wij aan plannen voor herbestemming Martinuskerk  &  perceel voormalige pastorie.

Leefbaarheid in Pannerden

Ten tijde van de werkgroep Martinus Pannerden is uitgesproken dat alle toekomstige herbestemmingsplannen voor de kerk en later ook voor de pastorie blijvend moeten bijdragen aan de Leefbaarheid van het dorp Pannerden. Toch is het even goed om het woord “leefbaarheid” verder toe te lichten.

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onder leefbaarheid verstaan

“de mate waarin omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld”.

Dimensies van leefbaarheid zijn volgens het ministerie:

de fysieke omgeving
de voorzieningen
de sociale samenhang
overlast en onveiligheid
de woningvoorraad

Aan de hand van deze dimensies wordt de leefbaarheidssituatie bepaald. Pannerden scoort daar in “ruim voldoende”. Deze situatie is sinds 2002 ongewijzigd. Dit klinkt wel aardig echter wanneer je dat afzet t.o.v. bijvoorbeeld Zevenaar (goed) en Aerdt (zeer goed) dan is er nog wel het e.e.a. te verbeteren.

Met name op het gebied van woningvoorraad liggen er nogal wat uitdagingen. Door de aanhoudende hoge koopprijzen van woningen en de oplopende rente is het nagenoeg niet meer te doen voor bijvoorbeeld jonge mensen om een huis te kopen.  Overigens beschikbare huisvesting is er nauwelijks.

Ook voor ouderen die hun tuin steeds groter zien worden is er geen aanbod van geschikte woonruimte om de laatste pakweg 25 jaar van hun leven te wonen. Hierdoor komt er nauwelijks doorstroming.

Martinus Pannerden wil zich naast het behoud van de kerk inzetten om woonruimte voor jongeren en ouderen te creëren en zo dus bij te dragen aan de verbetering van leefbaarheid van ons prachtige dorp.

Martinuskerk

Door de overdracht van 24 juni 2022 van de kerk ontstond er een nieuwe situatie. Martinus Pannerden heeft nu zelf zeggenschap over het gebouw en is weer vrij om het gebouw ten dienste van het dorp te gebruiken.

De kerk is door de inzet van de vele vrijwilligers van Stichting Martinus Pannerden weer het middelpunt van ons dorp geworden. Er zijn drukbezochte vieringen en stichting Martinus heeft zelfs verschillende liveconcerten georganiseerd. Dit geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is om dit beeldbepalende gebouw binnen onze gemeenschap te behouden.

Ten aanzien van het gebouw wordt de staat van onderhoud er niet beter op. Het achterstallig onderhoud is berekend op meer dan € 1.2 miljoen. Daarnaast vinden bepalende overheidsinstanties het van wezenlijk belang dat het cultureel erfgoed zoveel mogelijk behouden blijft. In verband met aanwezigheid vleermuizen dient eerst verder ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden.
Ondanks dat deze redenen niet echt bijdragen aan een kostendekkend plaatje zijn er gewijzigde plannen en tekeningen uitgewerkt. 
Martinus Pannerden zal zich nu eerst bezig houden met realisatie van het nieuwe Martinushuis. Daarna zal de herbestemming van de Martinuskerk verder worden opgepakt.

De kerk is kosteloos in bruikleen gegeven aan Stichting Martinus Pannerden waardoor het gebruik is gewaarborgd. De Stichting kan verder met het organiseren van activiteiten in de kerk.

Doelstelling het kerkgebouw te behouden voor het dorp is in ieder geval al geslaagd!


Voor meer informatie zie de projectpagina "| MARTINUSKERK"

Martinushuis

Sinds 15 juli 2022 wordt de Pastorie ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit gaat uitstekend. Alle partijen zijn zeer tevreden. De mensen voelen zich “thuis” in Pannerden en werken voorzichtig aan hun toekomst al dan niet in Nederland.

De voormalige pastorie is sindsdien bekend als het "Martinushuis".

De opvang is tot medio juli 2024 gewaarborgd.

De komende jaren ondergaat het terrein aan de Dorpsplein 1 te Pannerden een complete metaformose. Er komt een nieuw woongebouw voor jongeren en ouderen welke een binding hebben met Pannerden. Daarbij zal ook het gehele perceel een nieuwe invulling krijgen ten gunste van het dorp.

Een nieuwe impuls om de leefbaarheid in het dorp te vergroten!

Voor meer informatie zie de projectpagina "| MARTINUSHUIS"

Meer informatie

Voor meer informatie over herbestemming Martinuskerk en locatie pastorie neem dan contact op met Martinus Pannerden BV via het contactformulier.

Contact